Bestyrelse


Du kan altid kontakte lokalforums bestyrelse på morkov.lf@gmail.com


Formand:

Henrik Lehmann

Tlf.: 3117 9998

E-mail: 4440henrik@gmail.com


Næstformand:

Bestyrelsemedlem: (sekretær)

Ellen Lundsgaard  

Tlf.: 2073 9938

Email: evlundsgaard@gmail.com


John Ebbe Hansen 

Tlf.: 5123 6681

E-mail: johnebbehansen@msn.com


Kasserer:

Linda Hartsø

Tlf.: 2062 6081

E-mail:linda@lh-revision.dk


Suppleant:

Bent Hansen 

Tlf.: 5927 5598

E-mail:  bent.hansen@lite.dk


Benny Knudsen

Tlf.:2048 5672

E-mail: bennyjknudsen@live.com


Revisor:

Tlf.: 

E-mail: 


Steen-Kristian Eriksen

Tlf.: 3140 3341

E-mail: eriksen4440@gmail.com

Såfremt der er emner I ønsker at få belyst eller har lyst til emner, der skal arbejdes med, er I meget velkomne til at kontakte os i Lokalforum.

Vi er interesseret i at alle unge som ældre får lyst til at præge vores lokalområde, så vi får et godt og inspirerende samfund i byerne.


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann