Lokalforum har nedsat en interessegruppe på baggrund af Holbæk Kommunes analyse af bosætning og oplysninger om, at der i efteråret vil komme høringer rundt om i lokalområderne. Dette er gjort for at optimere mulighederne for bosætning i 4440-området.

Bosætningsanalysen, som i flere sammenhænge er blevet kritiseret, kan hentes på 

www.holbaek/bosaetningsanalyse.dk 


Interessegruppen forelagde på Borgermødet den 27. august 2019 deres foreløbige arbejde, og fremhævede bl.a.at der er væsentlige faktorer der spiller ind og er afgørende for, at der kan blive tale om en positiv bosætnings-udvikling i 4440-området. 


Gruppen fremhæver i den forbindelse vigtigheden af 


•    at sikre, at der fremover er sikret kreditbelåning

•    at få afdækket mulighederne for at udnytte bygninger i landzonen til erhverv

•    at se Holbæks infrastruktur som en helhed

•    at fremhæve 4440 områdets infrastruktur som god mht. motorvej og tog

•    at fremhæve 4440-områdets infrastruktur som ringe mht. bus og cykelstier


Gruppen finder, at skoleområdet bør ses sammen med især Knabstrup og Undløse, og at busruterne derfor bør indrettes herefter også af hensyn til foreningslivet. Gruppen ser gerne, at vores område ses i et samlet perspektiv med lokalområder, der har ensartede behov i relation til bosætning. 


Gruppen foreslår, at kommunen understøtter kommunal/social boligbyggeri, der kan tilbyde attraktive og økonomisk relevante ungdoms- og seniorboliger, og nævner i den forbindelse muligheden for at stille krav til selskaber, der ønsker at bygge i Holbæk by, til at de også bygge f.eks. 10-20% i andre af kommunens områder. Dette kan medføre en mere normal omsætning af huse og villaer og dermed bibeholde en tiltrækning af børnefamilier. 


Gruppen opfordrer alle til at komme med forslag/ideer til gruppen.


Alle forslag og ideer sendes til Claus Oluf Grøhn senest fredag den 13. september 2019 til ClausOluf@live.dk ,  hvorefter de vil indgå i oplægget til høringen. 


Sammen med Knabstrup og Udløse er der aftalt høringsmøde lørdag den 5. oktober 2019.

Tovholder for gruppen    


Claus Oluf Grøhn


Med i Gruppen er    


Claus Oluf Grøhn

Tlf.: 23449626

E-mail: ClausOluf@live.dk


Alex Christensen

Tlf. 30622511

E-mail: mail@mhhb.dk


Søren Rasmussen

Tlf. 73368620

 E-mail: sorenmorkov@gmail.com


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann