Gruppen holdt møde den 16. januar 2020

Interessegruppen fortalte lidt om

-    Aprilteaterfestival, hvor vi har lagt billet ind på en familieforestilling i Stigs Bjergby Forsamlingshus. Festivalen finder sted i perioden 19. – 26. april. 

-    Revyen i Stigs Bjergby Forsamlingshus den 22. februar. Der er forestilling både eftermiddag og aften. 

-    For at kunne etablere mere faste stier er det afgørende at der laves aftaler med lodsejerne. Der arbejdes fortsat på sagen. 

-    Status på trafik-sikker-situationen i vores område er, at Holbæk Kommune er ved at ansætte en ekstern rådgiver, der skal udarbejde det endelige cykelsti-projekt og projektet med byporte og ændring af indkørsel til Hallen. 

-    Holbæk Kommune stiller et fælles telt til rådighed i forbindelse med SKVULP i dagene 19. – 20. juni. Er der nogen der har ideer / forslag til hvad vores område skal stille med?


Det blev på mødet oplyst, at Holbæk Kommune er i gang med at opstille stolper med markering af Loppestien. Enighed om, at dette skal fejres med en ”Indvielsesfest”. Forslag: lørdag den 7. marts. Der kommer senere en indbydelse. 

Stefan arbejder videre med Sti-kortet, da der tilsyneladende tidligere har været andre stier. Han lægger kortet på Facebook, så alle kan se de optegnede stier og give oplysninger om andre. 

Mht. trafikdæmpende foranstaltninger i og omkring Stigs Bjergby blev der talt om, at det var afgørende at få en rolig trafik gennem byen, derfor gerne en hastighedsbegrænsning på 40 km i byen og skilte med 60 km et stykke før byportene.  Chikaner kan måske medføre en urolig trafik. Vi skal være OBS på bump, som ikke skal ligge tæt på boliger, da de giver rystelser ind i husene og larm, når lastbiler, trailer mv. kører over med løs last, men et bump i forvildelse med portene vil være ok. Forslag om ”hævet vej” med Høedvej (se billede) og fuld stop ved vejen fra Kundby. Er det muligt at tegne bredere hvide striber gennem byen, som begrænser vejbanens bredde og giver mere plads til cykler? Endelig er der brug for regulering af oversigtsforholdene (hække mv.).

Vi skal være OBS på den endelige udformning af cykelstien især omkring Askov. Det skal blive sikkert at cykle/færdes på strækningen. Forslag om autoværn på strækningen gennem skoven. 

Næste møde i Interessegruppen Stigs Bjergby: Torsdag den 19. marts kl. 19 i Stigs Bjergby Forsamlingshus 

https://images.app.goo.gl/6TWH9NYkyxiMvrAw9

Tovholder for gruppen    


Pernille Lindemann


Med i Gruppen er    


Pernille Lindemann

Tlf.: 60 95 14 14

E-mail: stevns.lindemann1976@gmail.com


Liselotte Dyrekær-Christensen

Tlf.: 23963570

E-mail: torben.lotte@hotmail.com


Ellen Lundsgaard

Tlf.: 2073 9938

E-mail: evlundsgaard@gmail.com


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann