Gennem mange år har mange folk i 4440-området arbejdet for at få en bedre trafiksikkerheden i området.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning i efteråret om at bevilge penge til en cykelsti mellem Stigs Bjergby og Mørkøv og fra Mørkøv til Skamstrup arbejdes der nu videre på at få dette projekt etableret. I forbindelse med projektet blev der udarbejdet et oplæg fra COWI, som kan læses her: 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/c237a4c4-f6c4-44d3-88e5-012725cf0843?redirectDirectlyToPdf=false


Fra Puljen Rum til Fællesskab, hvor Lokalforum har søgt midler til byporte og trafikdæmpende foranstaltninger blev der ligeledes i efteråret bevilget 510.000 kr. 


Endelig arbejder Lokalforum sammen med hallen og skole på et projekt om at ændre indkørslen til hallen, hvilket kommunen er meget indstillet på at støtte.


Det er meget positiv, at vores ønsker om at forbedre trafiksikkerheden i 4440 nu er blevet hørt. For alle projekter gælder, at de bedste løsninger opnås i et samarbejde. Derfor er alle meget velkomne til at komme med forslag/input til Interessegruppen Sikker Trafik.

PDF

PDF

PDF

PDF

Tovholder for gruppen    


Ellen Lundsgaard 


Med i Gruppen er


Ellen Lundsgaard

Tlf.: 2073 9938

E-mail: evlundsgaard@gmail.com


Benny Knudsen

Tlf.: 2048 5672

E-mail: bennyjknudsen@live.com


Karlo Danielsen

Tlf.: 2014 9101

E-mail: karlo@tandaldanielsen.dk


Jimmy Singerholm

Tlf.: 28747447

E-mail: jimmysingerholm@gmail.com 


Susie Kærhus Kiowsky

Tlf.: 

E-mail: susie.kaerhus.kiowsky@skolen.nu


Niels Frimann

Tlf.: 22149834

E-mail: ln.frimann@gmail.com

Giv et praj - Holbæk Kommune


Send Holbæk Kommune et praj via PC eller mobiltlf., hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affaldsspand, der er overfyldt. Så kommer de og ordner det hurtigst muligt.


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann